Zagreb, 01. prosinca 2020.

  Privremena obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

  S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

  Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

  1. članovi obitelji hrvatskih državljana;

  2. članovi obitelji građana EGP-a, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske*;

  NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:

  - bračni drug;

  - izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;

  - životni ili neformalni životni partner;

  - potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;

  - posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;

  - uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.

  Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

  * Britanski državljani smatraju se građanima EGP-a do 31. prosinca 2020.

  3. osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz članka 47. Zakona o strancima, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

  4. članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

  NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:

  - bračni drugovi,

  - osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,

  - maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,

  - roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

  5. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

  6. osoblje u prometnom sektoru;

  7. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

  8. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

  9. pomorci;

  10. osobe koje putuju zbog školovanja;

  11. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:

  - smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,

  - ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove

  - vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,

  - vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

   

  Navedene kategorije osoba podliježu mjerama i dužne su se pridržavati mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa COVID-19 za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku.