Zagreb, 30. prosinca 2020.

  Obavijest o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava namijenjenih sanaciji šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji i okolici

  Putem računa Državnog proračuna Republike Hrvatske primaju se donacije namijenjene za sanaciju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i okolici.

  Sredstva se uplaćuju na račun Ministarstva financija otvorenog kod Hrvatske narodne banke, a Ministarstvo financija je zaduženo za praćenje namjenskog trošenja sredstava.

  Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:


  HR12 1001 0051 8630 0016 0

  Državni proračun Republike Hrvatske

  s pozivom na broj odobrenja: HR68 5444 - OIB uplatitelja

  Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):


  Hrvatska narodna banka/ Croatian National Bank
  Trg hrvatskih velikana 3/ Trg hrvatskih velikana 3
  Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia

  BIC (SWIFT) CODE BANKE: NBHRHR2XXXX

  Naziv i adresa primatelja plaćanja:
  Ministarstvo financija Republike Hrvatske/ Ministry of Finance
  Katančićeva 5/ Katančićeva 5
  Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia
  Broj računa/ Bank account number: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
  Refernca plaćanja/ Remittance info – remarks: Eartquakes aid