Razvoj bilateralnih odnosa

    Savezna Republika Brazil je priznala Republiku Hrvatsku 24. siječnja 1992.g., a 23. prosinca uspostavljeni su i diplomatski odnosi između dvije zemlje.

    U Brazilu živi oko 20 000 Hrvata, manji broj rođen je u Hrvatskoj, a već četvrta generacija njihovih potomaka.  Uglavnom su nastanjeni na području megalopolisa Sao Paola i istoimene države i Entre Riosu, Guarapuava, država Parana, a Pojedinaca ima po čitavom Brazilu, a u  manjem broju može ih se naći u Rio de Janeiru, Curitibi.